Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi szkolenia zawodowego kierowców kategorii C, C+E oraz D

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.

Przedmiotem zamówienia jest organizacjia szkolenia zawodowego kierowców kategorii C, C+E oraz D. Szczegóły w załączeniu.

Wpis do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1171300

Załączniki do pobrania:
Dokumenty dot. usługi szkolenia zawodowego kierowców kategorii C, C+E oraz D.zip

Leave a Reply