Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru usługi cateringu dla uczestników projektu „Powrót do aktywności” w trakcie szkolenia dla kierowców kat. C,C+E, D z KWP oraz szkolenia gastronomicznego

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.

Przedmiotem zamówienia jest organizacja usługi cateringu w postaci przerwy kawowej oraz ciepłego dania na zajęciach teoretycznych dla 120 Uczestników Projektu.

Szczegóły w załączeniu.

Wpis do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179621#

Załączniki do pobrania:
Dokumenty dot usługi cateringu dla 120 Uczestników Projektu.zip

Leave a Reply