Zmiana terminu i treści ogłoszenia: Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa pracy dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020. Działanie 10.2 programy typu outplacement

Zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach RPO WL zapraszamy do składania ofert dotyczących zamówienia w ramach Projektu „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie Pośrednictwa pracy przez Wykonawcę, dla 120 osób, średnio 6h (zegarowych)/uczestnika projektu.

Szczegóły w załączeniu.

Wpis do Bazy konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187976

Załączniki do pobrania:

Dokumenty dot. wyboru podmiotu świadczącego usługi pośrednictwa pracy.zip

Leave a Reply