Lista osób zakwalifikowanych w dniu 24.05.2019 r. do projektu „Powrót do aktywności”

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.  Serdecznie gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych w dniu 24.05.2019 r. do projektu „Powrót do aktywności”

Lp. Nr ewidencyjny Ocena formalna Ostateczny wynik rekrutacji
1 24/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
2 25/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
3 26/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
4 27/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
5 31/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
6 32/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie
7 34/III/PDA/2019/c Pozytywny Zakwalifikowany do udziału w projekcie

Leave a Reply