Lista osób zakwalifikowanych w dniu 14.06.2019 r. do projektu „Powrót do aktywności”

Szanowni Państwo, poniżej publikujemy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Powrót do aktywności” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.2 Programy typu outplacement, termin realizacji projektu 01.12.2018-31.05.2020, nr Projektu – RPLU.10.02.00-06-0057/17.  Serdecznie gratulujemy!

Lista osób zakwalifikowanych w dniu 14.06.2019 r. do projektu „Powrót do aktywności”

Lp.

Nr ewidencyjny

Ocena formalna

Ostateczny wynik rekrutacji

1

1/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

2

2/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

3

3/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

4

4/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

5

5/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

6

7/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

7

9/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

8

10/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

9

11/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

10

13/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

11

14/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

12

15/I/PDA/2019/d

Pozytywny

Zakwalifikowany do udziału w projekcie

Leave a Reply